Deze website is alleen bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in Nederland.  

Reblozyl® (luspatercept) is goedgekeurd door de Europese Commissie. De registratiestatus en goedgekeurde productinformatie van Reblozyl kunnen van land tot land verschillen.  

BELANGRIJK: De informatie op deze website is gebaseerd op de samenvatting van de productkenmerken (SmPC).

De informatie op deze website is bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die geneesmiddelen mogen voorschrijven en verstrekken en daarom over specifieke wetenschappelijke kennis moeten beschikken en de juiste opleiding moeten hebben genoten om de informatie op deze website juist te interpreteren. 

 U kunt u authenticeren via Medi-Access

Medi-Access login
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voordat u Reblozyl voorschrijft.

Onderverdeling van β-thalassemie | Reblozyl (luspatercept)

Onderverdeling van β-thalassemie – overzicht van de kenmerken van β-thalassemie minor (genetische eigenschap), thalassemie intermedia en thalassemie major en afhankelijkheid van rode bloedceltransfusies bij deze vormen van β-thalassemie

RS-status bij MDS | Reblozyl (luspatercept)

Aanduiding van het percentage ringsideroblasten (RS) in het beenmergaspiraat dat bij aan- en afwezigheid van de SF3B1-mutatie is vereist om in aanmerking te komen voor Reblozyl

IPSS-R | Reblozyl (luspatercept)

Gebruik het IPSS-R om te bepalen bij welke patiënten sprake is van een zeer laag risico, laag risico en intermediair risico, die in aanmerking kunnen komen voor Reblozyl

De website voor de

Austria Belgium U.S.A