Deze website is alleen bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in Nederland.  

Reblozyl® (luspatercept) is goedgekeurd door de Europese Commissie. De registratiestatus en goedgekeurde productinformatie van Reblozyl kunnen van land tot land verschillen.  

BELANGRIJK: De informatie op deze website is gebaseerd op de samenvatting van de productkenmerken (SmPC).

De informatie op deze website is bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die geneesmiddelen mogen voorschrijven en verstrekken en daarom over specifieke wetenschappelijke kennis moeten beschikken en de juiste opleiding moeten hebben genoten om de informatie op deze website juist te interpreteren. 

 U kunt u authenticeren via Medi-Access

Medi-Access login
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voordat u Reblozyl voorschrijft.

WERKINGSMECHANISME

WERKINGSMECHANISME

Reblozyl is in staat de late fase van ineffectieve erytropoëse te ondersteunen door de rijping van rode bloedcellen te activeren.1-3

Reblozyl is een recombinant fusie-ewit dat bindt aan bepaalde TGF-β superfamilie liganden. Het gevolg is een vermindering van stimulatie van de SMAD2/3 pathway, deze pathway blijkt overactief in ziektemodellen die gekenmerkt worden door ineffectieve erytropoëse (zoals MDS en
β-thalassemie) en in het beenmerg
van patiënten met MDS.1-3

Reblozyl is het eerste en enige middel dat in staat is de rijping van rode bloedcellen te activeren1 

Reblozyl is het eerste en enige middel dat in staat is de rijping van rode bloedcellen te activeren1 

Reblozyl is het eerste en enige middel dat in staat is de rijping van rode bloedcellen te activeren1 

Reblozyl is een recombinant fusie-ewit dat bindt aan bepaalde TGF-β superfamilie liganden. Het gevolg is een vermindering van stimulatie van de SMAD2/3 pathway, deze pathway blijkt overactief in ziektemodellen die gekenmerkt worden door ineffectieve erytropoëse (zoals MDS en bètathalassemie) en in het beenmerg van patiënten met MDS.1-3 

Referenties:

1. Reblozyl® (luspatercept) samenvatting van de productkenmerken.

2. Suragani RN, Cadena SM, Cawley SM, et al. Transforming growth factor-β superfamily ligand trap ACE-536 corrects anemia by promoting late-stage erythropoiesis. Nat Med. 2014;20(4):408-414.

3. Attie KM, Allison MJ, McClure T, et al. A phase 1 study of ACE-536, a regulator of erythroid differentiation, in healthy volunteers. Am J Hematol. 2014;89(7):766-770.

De website voor de

Austria Belgium U.S.A